Zaznacz stronę

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych
przebywających na terenie gminy Mielno w celach turystycznych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
MORRIS APARTAMENTY Chłopy, ul. Jantarowa 9
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku uiszczenia opłaty miejscowej na podstawie Uchwały Nr XXVIII/334/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 18 listopada 2016 r w sprawie opłaty miejscowej – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Mielnie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.